NaNa

NaNa

NaNa

- Dòng cá có màu Ánh Vàng .
- Bơi theo đàn và khá nhanh nhạy .
- Dễ chăm sóc và nuôi dưỡng .

  • Liên hệ
  • Dòng sản phẩm: Cá Cảnh
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Liên hệ