Cá Chạch Rắn Culi

Cá Chạch Rắn Culi

Cá Chạch Rắn Culi

- Cá chạch rắn culi được nuôi phổ biến trong các bể thủy sinh, chúng thường hoạt động ở đáy hồ giúp cho bể thủy sinh phong phú và sinh động hơn.

  • Liên hệ
  • Dòng sản phẩm: Cá Cảnh
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Liên hệ