Cá Rồng Kim Long Úc ( size 12-15cm )

Cá Rồng Kim Long Úc ( size 12-15cm )

Cá Rồng Kim Long Úc ( size 12-15cm )

- Kim Long Úc là dòng cá rồng có hoa văn độc đáo , nó sẽ xuất hiện và tăng dần theo độ trưởng thành của Cá .
- Kích thước tối đa của cá rồng Kim Long Úc khi ở ngoài tự nhiên là 90cm nhưng khi nuôi trong bể kính cá chỉ đạt khoảng 60cm .
- Để tránh việc sát sinh và bảo vệ môi trường , chúng tôi khuyến cáo Khách Hàng nên cho ăn các loại thức ăn khô chuyên dụng cho Cá Rồng : http://caoquycakieng.com/Inch%20Gold/thuc-an-chuyen-dung-cho-ca%CC%81-rong-inch-gold-hu-454gram.html .

  • 550.000 VNĐ
  • Dòng sản phẩm: Cá Cảnh
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng