Các Dòng Cá Cảnh

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Cá Rồng Kim Long Úc ( size 12-15cm )

..

550.000 VNĐ

Tép Diệt Rêu Yamato

..

30.000 VNĐ

Sát Thủ Diệt Rêu Otto

..

35.000 VNĐ

Chuột Pygmy

..

20.000 VNĐ

Hoàng Bảo Yến Hoa

..

500.000 VNĐ

Cá Vàng Ngọc Trai Nữ Hoàng

..

80.000 VNĐ

Cá Hoàng Kim

..

7.000 VNĐ

Ngân Bình Tròn

..

15.000 VNĐ

Cá Chuột Mỹ 3 Sọc

..

60.000 VNĐ

Cá Nemo Cam ( Cực Kỳ Cute )

..

100.000 VNĐ

Cá Vàng Ranchu Calico ( Ranchu Ngũ Hoa )

..

100.000 VNĐ

Cá Vàng Hạc Đỉnh Hồng

..

80.000 VNĐ

Secan Vàng

..

5.000 VNĐ

Secan Xanh

..

10.000 VNĐ

Thạch Mỹ Nhân

..

80.000 VNĐ

Secan Sọc

..

5.000 VNĐ

Chuột Gầu Panda

..

20.000 VNĐ

NaNa

..

5.000 VNĐ

Cá Chạch Rắn Culi

..

15.000 VNĐ

Hồng Mi Koi Mắt Đỏ

..

10.000 VNĐ

Cá Tai Tượng Châu Phi Đen

..

120.000 VNĐ

Tai Tượng Châu Phi Trắng Mắt Đỏ

..

120.000 VNĐ

Phượng Hoàng Vàng

..

20.000 VNĐ

Phượng Hoàng Ngũ Sắc

..

20.000 VNĐ

Hồng Vĩ Mỏ Vịt

..

80.000 VNĐ

Hồng Két Đỏ

..

100.000 VNĐ

Cá Congo

..

50.000 VNĐ

Cá Cầu Vòng Đỏ

..

150.000 VNĐ

Cá Vàng Oranda

..

80.000 VNĐ

Cá Vàng Đuôi Bướm

..

60.000 VNĐ

Hồng Mi Ấn Độ

..

120.000 VNĐ

Thủy Bao Nhãn ( Dòng Cá Vàng Ngây Ngô , Ngốc Nghếch )

..

50.000 VNĐ

Táo Đỏ Gù Tròn

..

90.000 VNĐ

Cá Hồng Kim Đuôi Kiếm

..

10.000 VNĐ

Chuột Trắng Mắt Đỏ

..

25.000 VNĐ

Cá Chuột Bông

..

25.000 VNĐ

Cá Vàng Ranchu

..

30.000 VNĐ

Hồng Mi Ấn Độ Golden 24k

..

250.000 VNĐ

Cánh Buồm

..

6.000 VNĐ

Mún Panda

..

5.000 VNĐ

Neon Đen

..

5.000 VNĐ

Mũi Đỏ

..

10.000 VNĐ

Phi Phụng Đuôi Đỏ

..

700.000 VNĐ

Chuột Cafe Đuôi Dài

..

15.000 VNĐ

Bảy Màu Koi Đỏ

..

20.000 VNĐ

Khủng Long Bông

..

400.000 VNĐ

Neon Xanh

..

10.000 VNĐ

Neon Vua

..

10.000 VNĐ